Intermachinex Ltd. - Bulgaria lathe, hollow spindle lathes, milling and turning operations.

UNIVERSAL LATHES CU325 CU360M CU400 and CU500. Vertical milling machines FUV251M FUV321M FUV361 and FUV401.

Производство на пелети и цени пелети от Интермашинекс - производител на пелети.

pellets price for pellets Bulgaria

мантинели мантинели мантинели мантинели мантинели мантинели мантинели
     
мантинели

мантинели

мантинели

Интермашинекс ООД е първата фирма в България, започнала монтажа на стоманени предпазни огради (СПО) чрез набиване на стълбчета с високоударна машина.

СПО и парапети за автомобили се монтират успоредно на ръба на настилката, на предварително определени участъци от даден пътен обект и по утвърден проект.

Парапетите за автомобили се монтират на пътни съоръжения, високи насипи и на участъци с недостатъчен габарит. Парапетите за автомобили са задължителни за съоръжения, осигуряващи интензивно автомобилно движение над автомагистрали и високоскоростни пътища.

Предлаганите от Интермашинекс ООД мантинели и пътни мостови съоръжения са в съответствие с Техническа документация за СПО и парапети за автомобили- ИАП 2004. Съгласно изискванията за безопасност на движението по пътищата EN БДС 1317, предлаганите от нас мантинели и автомобилни парапети имат следните класове на задържане на МПС:

 • ЕПО 4 - единична предпазна ограда с колчета на 4 м разстояние - N1
 • ЕПОК/4 - единична предпазна ограда с конзола и колчета на 4 м разстояние - N2
 • ДПОК/4 - двойна предпазна ограда с конзола в разпределителна ивица с колчета на 4 м разстояние - N2
 • ПОС /2 - предпазна ограда на съоръжение с колчета на 2 м разстояние - N2
 • ППА/2,5 - предпазен парапет за автомобили с колчета на 2,5м разстояние - Н3
 • ЕПО3N/2 - единична предпазна ограда с тривълнова шина с колче на 2 м разстояние - Н1

Монтаж на СПО от типа ЕПО/4 1,96 EUR за ефективно монтиран линеен метър
(за количество по-голямо от 3000 м)
Производителност до 400 м/ден от една машиносмяна

Също така Интермашинекс ООД извършва и следните допълнителни дейности:
 • Демонтаж на стара СПО
 • Почистване и боядисване на стара СПО.
 • Възстановяване на стара СПО от типа СПО'86
Интермашинекс ООД е представител на испанската фирма HIASA, която произвежда:
 • СПО покрита с дърво
 • СПО за МПС и мотоциклетисти
 • Буфери и омекотители на удара
 • Шумозаглушаващи покрития за тунели
 • Метална конструкция за пътни указателни знаци
мантинели мантинели мантинели
мантинелимантинели